Rationalisierung der Produktion und des Einkaufs innovativer 
Technologien des Unternehmens KOVO SIPOX a.s.

Technologie

DECKEL MAHO DMC 80 H

horizontálne frézovacie, CNC obrábacie centrum

Presnosť obrábania:IT 5
Upínacia plocha stola:500x630 - 2x stôl
Počet nástrojov:40
Váha obrobku:cca. 500 kg

HELLER BAE 2

horizontálne frézovacie CNC obrábacie centrum

Presnosť obrábania:IT 6
Upínacia plocha stola:500x650 - 2x
Počet nástrojov:40
Váha obrobku:cca. 1.000 kg

HELLER PFU 1

zvislé frézovacie NC obrábacie centrum

Presnosť obrábania:IT 6
Upínacia plocha stola:500x900
Počet nástrojov:1x frézovacia hlava
(ručná výmena nástrojov)
Váha obrobku:cca. 1.000 kg

BC30, BC 40

CNC vŕtacie centrá

Presnosť obrábania:IT 6
Upínacia plocha stola:350 x 500 mm BC 30
450 x 550 mm BC 40
Počet nástrojov:12 nástrojová revolverová hlava
Váha obrobku:cca. 100 kg

GILDEMEISTER MD 3 iT

CNC sústruh

Presnosť obrábania:IT 6
Točný priemer:do 180 mm
Točná dĺžka:500 mm
2x sústružnícky support

Okrem týchto kapacít ponúkame kapacity opracovania na klasických obrábacích strojoch ako sú sústruhy, frézky, brúsky, ale aj kapacity charakteru zámočníckeho, zváračského, montážneho a lakovania.

KOVO SIPOX - Technologia KOVO SIPOX - Technologia